تقاضای سبدگردانی توسط نهادهای بین المللی

تقاضای سبدگردانی توسط نهادهای بین المللی

یکی از اهداف توافق هسته‌ای جلب سرمایه‌گذاری خارجی است. مهم‌ترین خواسته سرمایه‌گذاران خارجی برای آوردن پول به کشور این است که مکانیسمی برای قابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز وجود داشته.

دوشنبه 30 دی 1398 بازدید : 10260 اخبار

    ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.

ارسال نظرات