سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی عبارت است از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین، توسط سبدگردان، در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار. به بیان دیگر سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می‌شود. مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری است. این مساله باعث می‌گردد که تمام تصمیمات گرفته شده با دقت و بررسی لازم بر روی گزارش‌های مالی و اخبار بازار سرمایه به انجام برسد و در واقع ارجحیت و تمایز سبدگردانی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی و یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است.

ویژگی‌های خدمات سبدگردانی اختصاصی

Image

بهترین خدمات ,

بیشترین بازدهی ,

رشد سرمایه .

عدم نیاز به تصمیم‌گیری

با استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی، سرمایه‌گذار نیازی به تصمیم‌گیری در استراتژی‌ها و خرید و فروش‌ها نخواهد داشت.همچنین نیازی به یادگیری نحوه تحلیل سهام، قوانین بورس، شیوه درست معامله و سایر مهارت‌هایی که معامله‌گران نیاز دارند نخواهد بود.

سرمایه‌گذاری بدون دغدغه

با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دیگر نیازی نیست بطور مداوم بازار را پیگیری کنید و برای معاملات اوراق بهادار وقت بگذارید.(در صورت داشتن شرایطی مانند عدم زمان کافی و شرایطی ار این قبیل، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی) بهترین گزینه است).

ریسک کمتر و مدیریت بهتر

افرادی که مدیریت سرمایه را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی اختصاصی برعهده می‌گیرند، از فیلترهایی عبور می‌کنند تا واجد شرایط بودن آنها محرز شود. با سپردن سرمایه به سبدگردان اختصاصی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، این افراد متخصص با تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بهینه و مناسب، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند.

پتانسیل کسب سود معقول

سرمایه گذاری در سبدگردانی اختصاصی به سرمایه‌گذار این اطمینان نسبی را می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ او بازدهی مناسبی را خواهد داشت. زیرا کارمزد سبدگردان ارتباط کامل و مستقیم با سودآوری سبد دارد و معمولا اگر سود حاصل شده سالیانه از سرمایه‌گذاری کمتر از سود بانکی باشد، شرکت سبدگردان کارمزد متغیر را از مشتری دریافت نمی‌کند.